Gelnagels Studio Belle Mani

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Studio Belle Mani

Grotestraat 54, 8421 Vlissegem België

info@bellemani.be

0834.908.001

RPR Brugge

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 De website van Studio Belle Mani, met maatschappelijke zetel te Grotestraat 54, 8421 Vlissegem België, BTW BE 0834.908.001, RPR Brugge.

Artikel 2: Garantie

2.1 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Artikel 3: Klantendienst

3.1 De klantendienst van Studio Belle Mani is bereikbaar via e-mail op info@bellemani.be of per post op het volgende adres grotestraat 54, 8421 Vlissegem België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 4: Sancties voor niet-betaling

4.1 Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Studio Belle Mani beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

4.2 Onverminderd het voorgaande behoudt Studio Belle Mani zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 5: Gebruik van cookies

5.1 Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

5.2 Soorten Cookies

  • Formulier gerelateerde cookies
    • Wanneer u gegevens indient via een formulier zoals op de contactpagina's, kunnen er cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

  • Derde-partijen Cookies
    • In sommige speciale gevallen maken we ook gebruik van cookies die door vertrouwde derden worden aangeleverd. In het volgende gedeelte wordt aangegeven welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen.

    • Analyses van derden worden gebruikt om het gebruik van deze site te volgen en te meten, zodat we boeiende inhoud kunnen blijven produceren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden, zoals hoe lang u op de site of de pagina's die u bezoekt, wat ons helpt om te begrijpen hoe we de site voor u kunnen verbeteren.

    • Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en brengen we subtiele wijzigingen aan in de manier waarop de site wordt geleverd. Wanneer we nog steeds nieuwe functies testen, kunnen deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een consistente ervaring krijgt terwijl u op de site bent, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat we begrijpen welke optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen.

5.3 U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

5.4 Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 6: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

6.1 Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
6.2 Het nalaten op gelijk welk moment door Studio Belle Mani om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 7: Wijziging voorwaarden

7.1 Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Studio Belle Mani. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

7.2 Studio Belle Mani behoudt zich het recht om ten alle tijden elk artikel en subartikelen van de algemene voorwaarden te wijzigen, verwijderen of aan te vullen.

7.3 Studio Belle Mani behoudt zich het recht om ten alle tijden nieuwe artikelen of nieuwe subartikelen aan de algemene voorwaarde toe te voegen.

Artikel 8: Bewijs

8.1 De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 9: Toepasselijk recht – Geschillen

9.1 Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

9.2 De rechtbanken van Brugge zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 10: Behoorlijk gedrag

10.1 De klant dient zich in het schoonheidssalon te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord gedrag blijft vertonen, heeft het schoonheidssalon het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot het schoonheidssalon te weigeren.

Artikel 11: Beschadiging & Diefstal

11.1 Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het schoonheidssalon beschadigt, dan heeft het schoonheidssalon het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

11.2 Diefstal wordt door het schoonheidssalon altijd direct bij de politie gemeld.

Artikel 12: Klachtenafhandeling voor de gelnagelbehandeling

12.1 Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail naar info@bellemani.be en via de telefoon gemeld te worden bij het schoonheidssalon.

12.2 Het schoonheidssalon moet binnen 14 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.

12.3 Is een klacht gegrond, dan zal het schoonheidssalon de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.

12.4 Komen het schoonheidssalon en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

Artikel 13: Annuleringsvoorwaarden voor de fysieke gelnagelbehandeling

13.1 De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.

13.2 Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag het schoonheidssalon het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

13.3 Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag het schoonheidssalon de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

13.4 In geval van overmacht hoeven beide partijen zich niet aan de verplichtingen in artikel 13.1, 13.2 en 13.3 te houden. Overmacht bestaat uit datgene wat de wet hierover zegt.